หมึกเหลวแบบปกติ

หมึกเหลวแบบปกติ


หมึก Markem-Imaje ในเบื้องต้นได้แก่

  • หมึกสำหรับเวชภัณฑ์
  • หมึกมาตรฐาน RoHS
  • หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แพด เครื่องพิมพ์สกรีนหรือเครื่องพิมพ์
    โดยตรง/ออฟเซ็ต
  • หมึกที่ทนต่อตัวทำละลาย
  • หมึกแห้งตัวด้วยความร้อน UV หรืออากาศ
  • หมึกตามเงื่อนไขการใช้งานของสาย
    งานทหาร

Back to top