หมึกและน้ำยาเคมี

หมึกและน้ำยาเคมี


Markem-Imaje จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ประสบการณ์ในการคิดค้น ผลิตและจำหน่าย
หมึกทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าจะได้รับหมึกที่มีคุณภาพดีที่สุดในตลาด พร้อมประสิทธิภาพ
ในการใช้งานที่เชื่อถือได้

  • ได้รับการรับรองในฐานะผู้จัดหาให้กับกลุ่ม Sony Green Partner Supplier
  • ได้มาตรฐานของ RoHS
  • โรงงานผลิตทั้งหมดได้มาตรฐานท้องถิ่น มาตรฐานอุตสาหกรรมและหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่เหมาะสม
  • มีการตรวจสอบและบริหารจัดการ
    นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและระเบียบ
    ข้อบังคับที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา.

Back to top