หมึก DOD

หมึก DOD


สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่น Crayon Plus, 4020 และ 5600
หมึก DOD จาก Markem-Imaje DOD ในเบื้องต้นได้แก่

 • หมึกสูตรน้ำสำหรับกล่องกระดาษ
  มาตรฐาน
 • หมึกสูตรโพรพานอลสำหรับกล่อง
  เคลือบผิว
 • หมึกสูตรเอทิลอะซิเตทสำหรับวัสดุที่
  ไม่เป็นรูพรุน
 • หมึกสูตรเอทานอลสำหรับไม้
 • หมึกสีน้ำตาลสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 • หมึกแบบเม็ดสีสูตรน้ำสีดำสำหรับ คอนกรีต

Back to top