หมึก CIJ

หมึก CIJ


หมึก CIJ ของ Markem-Imaje ในเบื้องต้นได้แก่

  • หมึกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ มาตรฐาน EEC
  • หมึกเทอร์โมโครมิคสามารถเปลี่ยนสี ไปตามอุณหภูมิ
  • หมึกแบบล้างออกได้แบบคืนขวด
  • หมึกสูตรน้ำและแอลกอฮอล์เพื่อ สิ่งแวดล้อม
  • หมึกแบบป้องกันการแก้ไขข้อมูล
  • หมึกแบบเม็ดสีสำหรับงานที่ต้องการ ความคมชัด
  • หมึกทนต่อการซีดจางสำหรับงานกลุ่มวัลคาไนซ์

Back to top