หมึกละลายด้วยความร้อน Touch Dry®

หมึกละลายด้วยความร้อน Touch Dry®


สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่น 800, 5400, 5800, 6064 และ 6096
หมึก Jet ของ Markem-Imaje ในเบื้องต้นได้แก่

 • หมึกที่แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งแห้งทันทีหลังพิมพ์
 • หมึกพิมพ์ฟิล์มอ่อนสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบรัดห่อความเร็วสูง
 • หมึกสำหรับพิมพ์บาร์โค้ดบนกล่อง
  กระดาษ
 • หมึกพิมพ์มาตรฐาน FDA สำหรับพิมพ์ที่ผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง
 • หมึกพิมพ์ตามช่วงอุณหภูมิ สำหรับพิมพ์ในอุณหภูมิเย็

 

หมึกม้วน Markem-Imaje ในเบื้องต้นได้แก่

 • หมึกที่แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งแห้งทันทีหลังพิมพ์
 • หมึกม้วนสำหรับฟิล์มอ่อนประเภทต่าง ๆ
 • หมึกม้วนทนต่อตัวทำละลาย
 • หมึกช่วงอุณหภูมิต่ำสำหรับพิมพ์บนวัสดุห่อรัดแบบหดตัว
 • หมึกม้วนทนความร้อน

Back to top