ผ้าหมึก TTR

ผ้าหมึก TTR


ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์รุ่น CimJet, CimPak, 2000 Pallet, 2000 Series หรือ 8000 Series (SmartDate®)
ผ้าหมึกความร้อน Markem-Imaje (TTR) ในเบื้องต้นได้แก่

  • ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์ชิดขอบหรือเครื่องพิมพ์หัวราบ
  • ผ้าหมึกมาตรฐาน FDA, LfgB และ RoHS
  • ผ้าหมึกที่ทนต่อตัวทำละลาย
  • ผ้าหมึกขี้ผึ้ง/เรซินและผ้าหมึกเรซิน
    สำหรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อน
  • ผ้าหมึกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์แบบพิมพ์แปะ
  • ผ้าหมึกแบบจางทนน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

Back to top