ผลิตภัณฑ์

วิดีโอที่แนะนำ


ซอฟต์แวร์การพิมพ์สำเร็จรูป

ซอฟต์แวร์การพิมพ์สำเร็จรูปสามารถรองรับรูปแบบข้อความและทำงานร่วมกับระบบควบคุม
เครือข่ายเครื่องพิมพ์ จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการบรรจุสินค้า ทำให้การพิมพ์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด Markem-Imaje ขอนำเสนอ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของระบบการพิมพ์
ของเราโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์ CoLOS สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นของ Markem-Imaje