Laser

Markem-Imaje Laser

Dot Matrix and Scribing (ve...

ข้อดี

เครื่องพิมพ์รุ่น 7000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานพิมพ์ความเร็วสูงในพื้นผิวขนาดใหญ่หรือ
สายการผลิตที่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลายหัวพิมพ์ เครื่องสามารถพิมพ์ได้อย่างคมชัด นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพ์และเกลี่ยหมึกได้พร้อม ๆ กัน

วัสดุสิ้นเปลือง

ตัวกรองฝุ่นละอองสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

พื้นผิวรองพิมพ์

พลาสติก แก้ว โลหะเคลือบสีและกระดาษแข็ง

ตลาด

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องพิมพ์ เครื่องสำอาง เครื่องอาบน้ำและเวชภัณฑ์

Back to top