ระบบพิมพ์ฉลากแปะ


CimJet

เครื่องพิมพ์และแปะฉลาก CimJet Label ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการพิมพ์คุณภาพสูงที่ทำงานเชื่อถือได้ มีความทนทานแม้ ภายใต้เงื่อนไขในการผลิตที่สมบุกสมบัน ผลงานออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์แล้วช่วยให้
งานพิมพ์แม่นยำ ชัดเจน บาร์โค้ดสามารถอ่าน ได้จริง 100% ตามมาตรฐาน GS1 (UCC-EAN) สายการจัดหาจึงสามารถตรวจสอบได้ โดยง่าย


CimJet

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • หน้าจอสำเร็จรูปทำให้การใช้งานไม่ ยุ่งยาก สามารถกู้ข้อผิดพลาดได้อย่าง รวดเร็ว เปลี่ยนฉลากและผ้าหมึกได้ อย่างต่อเนื่องและราบรื่นจึงลดปัญหา
  ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ ทำให้ Cimjet ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการพิมพ์ที่เชื่อถือได้สูงสุด
 • CimJet มีเครื่องแปะฉลากหลายแบบ ให้เลือกใช้ เช่น ระบบห่อปิดมุมหรือ ระบบตอกตามความต้องการของลูกค้า เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบเสียบต่อ
  สามารถยืนยันการติดฉลากและความ
  สมบูรณ์ในการอ่านบาร์โค้ดได้พร้อม ๆ กัน
 • เครื่อง CimJet ทั้งหมดมีระบบจัดเก็บ ข้อมูลภายในสำหรับรองรับการเลือก
  ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น เครื่องพิมพ์ฉลาก CimJet สามารถเดินเครื่องได้อิสระ โดยไม่ต้องใช้ PC หรือเชื่อมต่อ เครือข่าย สามารถติดตั้งร่วมกับสาย การบรรจุสินค้า ระบบฐานข้อมูลและ ERP ได้อย่างยืดหยุ่นผ่านซอฟต์แวร์ CoLOS® Enterprise