ผลิตภัณฑ์

Recommended videos


ระบบพิมพ์ฉลากแปะ


2200 Series

เครื่อง 2200 Series ตัวใหม่ได้รับการพิสูจน์ แล้วว่าทำงานเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและใช้ งานง่าย ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหลายเครื่อง ติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทุกวัน เครื่องรุ่น 2200 Series นำเสนอ นวัตกรรมใหม่ในระบบการพิมพ์และแปะฉลาก โดยมีเครื่องแปะฉลากหลายแบบให้เลือก สามารถปรับแต่งการใช้งานและควบคุมการ
ทำงานได้อย่างรวดเร็ว


2200 Series

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • สามารถพิมพ์และแปะฉลากได้เร็วสูงสุด 125 ชุดต่อนาทีไม่ว่าข้อมูลจะมีความ ซับซ้อนมากแค่ไหนก็ตาม
  • รับประกันมาตรฐาน 18 เดือน
  • เพิ่มระยะเวลารับประกันได้สูงสุด 5 ปี
  • เส้นทางเคลื่อนของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ใช้สามารถใส่ฉลากและ ผ้าหมึกได้ในเวลาไม่ถึง 40 วินาที
  • ม้วนฉลากและผ้าหมึกยาว 560 ม. เทียบกับมาตรฐานทั่วไปที่ 450 ม. ลดระยะเวลาที่ไม่เกิดผลผลิตได้ถึง 25%
  • รองรับมาตรฐาน ANSI A/B แม้ในขณะใช้งานที่ความเร็วสูงสุด
  • ซอฟต์แวร์ CoLOS ทำให้ข้อมูลมีความ แม่นยำสูง สามารถบริหารจัดการข้อมูล จากส่วนกลาง เชื่อมต่อกับระบบ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้ง่าย
  • ออกแบบมาให้สามารถรีไซเคิลส่วน
    ประกอบต่าง ๆ ได้กว่า 95%