เครื่องพิมพ์วาล์วเจ็ตขนาด ใหญ่

ข้อดี

4020 และ Crayon Plus เป็นระบบการพิมพ์
รูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง Crayon Plua มีขนาดกะทัดรัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
การพิมพ์ด้านเดียว ส่วนเครื่องรุ่น 4020 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์หลายด้าน สูงสุด 3 ส่วน

วัสดุสิ้นเปลือง

มีจำหน่ายทั้งหมึกแบบแอลกอฮอล์ เอทิลอะซิเตทและน้ำหลากหลายสีตามต้องการ

พื้นผิวรองพิมพ์

บรรจุภัณฑ์ผิวลูกฟูก

Back to top