เครื่องพิมพ์เพียโซความ ละเอียดสูงขนาดใหญ่

ข้อดี

เครื่องพิมพ์รุ่น 5400 และ 5800 สำหรับพิมพ์ข้อมูลและโลโก้ หมึก Touch Dry® แบบละลายด้วยความร้อนไม่มีส่วนผสม ของตัวทำละลายจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิ้นงานพิมพ์จะไม่มีปัญหาหมึกไหลหรือซีด

วัสดุสิ้นเปลือง

เทคโนโลยี Touch Dry® ทำให้หมึกแห้ง
ตัวที่อุณหภูมิห้อง หมึกเหลวมีจำหน่ายทั้ง
รุ่นแอลกอฮอล์ เอทิลอะซิเตทและน้ำ
หลากหลายสีตามความต้องการ

พื้นผิวรองพิมพ์

บรรจุภัณฑ์ผิวลูกฟูก ถาดรองและฟิล์มห่อ

Back to top