การรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์

การรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์

Markem-Imaje สามารถช่วยลดปัญหาในการ
ปลอมแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณได้ผ่านระบบการพิมพ์ครบวงจรที่สามารถจัดการงานทั่วทั้งส่วนปฏิบัติการของคุณทั้งหมด ด้วยระบบ การตรวจย้อนกระบวนการ (Traceability) ผ่าน ซอฟต์แวร์ CoLOS บวกกับเครื่องพิมพ์และ ประสบการณ์ในการติดตั้งระดับมืออาชีพของ
เรา ทำให้คุณสามารถรักษาภาพลักษณ์ของ แบรนด์/ตรวจย้อนกระบวนการได้อย่าง
ครอบคลุมผ่านระบบเครือข่าย

  • ตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
    สินค้าและตรวจย้อนกระบวนการได้
    จนถึงต้นทาง
  • ควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
    ตลอดทั้งกระบวนการผลิต
  • ปรับแต่งได้สอดคล้องตามการใช้งานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการใช้ระบบเครือข่าย
เพื่อรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ Markem-Imaje กับลูกค้าของเราเพื่อร่วมกันรักษา ภาพลักษณ์ของแบรนด์

Back to top