เครื่องสำอาง เครื่องอาบน้ำและเวชภัณฑ์

ข้อมูล

วันหมดอายุ เลขชุดการผลิต โลโก้ บาร์โค้ดและรหัส 2 มิติ

 

พื้นผิวรองพิมพ์

บรรจุภัณฑ์อ่อน พลาสติกแข็ง บรรจุภัณฑ์จากกระดาษและแก้ว

 

ความต้องการในตลาด

ได้มาตรฐานตามกฎหมาย สามารถรักษา ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลงานพิมพ์ คุณภาพสูงพร้อมพิมพ์รายละเอียดตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์

 

การใช้งานเฉพาะด้าน:

  • ระบบพิมพ์กันน้ำและแอลกอฮอล์
  • ยึดติดพื้นผิว PE ได้โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการใดก่อน
  • รอยพิมพ์ไม่เลือนหายและติดอย่างรวดเร็ว
  • พิมพ์โดยตรงลงบนเม็ดยา
  • งานพิมพ์แบบลบไม่ออก
  • ทำงานต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูง