เกณฑ์ชี้วัด

เกณฑ์ชี้วัด

องค์ประกอบสำคัญของนโยบายด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของ Markem-Imaje คือ การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนการผลิตต่าง ๆ การกำกับการทำงานนี้คือหัวใจ สำคัญของแผนการพัฒนาที่กำลังมีขึ้น
ในตอนนี้ไปจนถึงปี 2013 วัตถุประสงค์คือเพื่อ ปรับปรุงการทำงานในห้าด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การก่อของเสีย การใช้น้ำ การควบคุมการปล่อยไอเสียและการ ปล่อยคาร์บอน

 
การลดการปล่อยไอเสีย
ต่ำกว่า 2.5% ของ VOC (สารอินทรีย์ระเหย) ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศตามสัดส่วนปริมาณ
การใช้
 
การลดการใช้พลังงาน
ลดการใช้พลังาน 20% สำหรับส่วนการผลิต ทั้งหมดเทียบกับอัตราการใช้ในปี 2010 โดย การฝึกอบรมพนักงานและการติดตามการใช้
พลังงานอย่างใกล้ชิด
 
การลดของเสีย
วัตถุประสงค์คือการลดของเสียลง 20% เมื่อ เทียบกับปี 2010 โดยการตรวจสอบกิจกรรม ดำเนินการใหม่ ๆ ภายใต้กระบวนการบริหาร จัดการขยะ
 
การลดการใช้น้ำ
ลดการใช้น้ำลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2010 ผ่านมาตรการรีไซเคิลสำหรับกระบวนการผลิตอย่างสร้างสรรค์

Back to top