นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ Markem-Imaje เราเชื่อว่าธุรกิจที่ใส่ใจด้าน สิ่งแวดล้อมคือธุรกิจที่ดี
 
ด้วยเหตุนี้ Markem-Imaje จึงให้ ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจสำหรับลูกค้าผ่านแนวทางการทำงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาว Marken-Imaje จึงมุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไข ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลทั้งในวันนี้และ
ในอนาคต ไม่ว่าจะในส่วนของก๊าซเรือนกระจก การลดของเสียไปจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ในฐานะผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ที่ มีเครือข่ายทั่วโลก เรามีความพร้อมอย่างยิ่งใน การสร้างความแตกต่างในวงกว้าง

Markem-Imaje มีเป้าหมายระยะยาวใน การก้าวสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติ งาน ความสำเร็จและพัฒนาการของเรามีการประเมินผ่านเกณฑ์ชี้วัดที่มีผลกับนโยบายต่าง ๆ ของ เรา เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ได้แก่การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก การลดสารอินทรีย์ระเหย (VOC) การลดการใช้น้ำและพลังงาน รวมไป ถึงมาตรการฝังกลบ นอกเหนือจากความ รับผิดชอบต่อสังคม การลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมยังช่วยให้บริษัทสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสร้างผลกำไร
ได้มากขึ้น

ความมุ่งมั่นของเราเริ่มจากการก้าวไปสู่ เป้าหมายเชิงปฏิบัติ สู่การตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของMarkem-Imaje ไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกค้าสามารถลด ค่าใช้จ่าย แต่ยังสามารถดำเนินขั้นตอนที่ จำเป็นเพื่อตอบสนองเป้าหมายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

EHS Policy

 

EHS Policy 2018

Back to top