กลยุทธ์

กลยุทธ์

Markem-Imaje มุ่งมั่นที่จะเป็นทีมงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นผู้นำในตลาดที่โดดเด่นที่สุด เพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายนี้ Markem-Imaje จะต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังของ
ลูกค้าทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความทุ่มเทอย่างจริงจังและโปร่งใสและโดย
การ: เพิ่มเวลาในการสร้างผลผลิต การลดของ เสีย การดูแลสิ่งแวดล้อมและการลดต้นทุน

 • เรามีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและ
  สามารถได้
 • บริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กำหนดราคาและเป้าหมายในการให้
  บริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า
  อย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
  กำหนดนโยบายเพื่อลด ของเสียและ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
Back to top