Markem-Imaje ในปัจจุบัน

Markem-Imaje ในปัจจุบัน

Markem-Imaje คือบริษัทผู้ผลิตระบบสำแดง
และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมทั้ง
ระบบอิงค์เจ็ต ระบบพิมพ์ด้วยความร้อน ระบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบติดฉลากและ
ระบบ RFID Markem-Imaje มีผลิตภัณฑ์
ครบวงจรทั้ง สำหรับกระบวนการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การกำกับดูแล มาตรฐานตามข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ของผู้ค้าปลีก การเรียกคืนสินค้าและการปรับปรุง กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 
Markem-Imaje มีหน่วยงานลูก 30 แห่งทั่วโลกที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 40,000 รายที่ต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับ จัดพิมพ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ลูกค้าของ Markem-Imaje ยังสามารถรับบริการจากศูนย์ R&D อีก 6 แห่ง พร้อมทั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ และโรงงานผลิตที่มีกระจายอยู่ทั่วโลก

เอกสารข้อมูล

  • พนักงาน 3,000 คน
  • วิศวกร 300 คน
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ 7 รูปแบบ
  • ศูนย์วิจัย 6 แห่ง
  • หน่วยงานลูก 30 แห่ง
Back to top