บริษัทในระดับสากล

บริษัทในระดับสากล

ในกรณีที่คุณมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายพื้นที่ คุณคงทราบดีว่าข้อบกพร่องในการ ประสานงานเชิงกลยุทธ์ระหว่างส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ อาจทำให้ให้เสียเวลาอันมีค่าและเกิด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตามมา Markem-Imaje ประกอบไปด้วยทีมงานที่มีความทุ่มเทและผ่านการพิสูจน์การทำงานมาแล้วภายใต้ชื่อ องค์กร ดูแลทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Account Organization) โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อ
นำเสนอบริการในระดับดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าที่ต้องการทราบขั้นตอนการทำงานและลดค่าใช้จ่ายในระดับสากล บริษัทพร้อมตอบสนอง
เป้าหมายของคุณทั้งในส่วนของแต่ละพื้นที่ และในองค์กรทั้งหมดของ คุณ โดยผ่าน:
  • ขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องใน
    ระดับสากล
  • มุมมองในระดับสากล
  • ความเชี่ยวชาญอย่างครอบคลุมทุก
    ด้าน
  • บริการแบบบูรณาการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้การดูแล

องค์กรดูแลทางด้านกลยุทธ์ ของเราคิดแบบสากลและปฏิบัติงานแบบ
ท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงเราพร้อมปรับใช้ ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราทั่วโลกเพื่อตอบสนองความท้าทายที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม ไม่แตกแยก ระหว่างกำหนด เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อ ระบบโลจิสติกส์หรือระบบวิศวกรรม เรามีการ ประเมินภาพรวมก่อนในเบื้องต้น ทำให้เรา สามารถปรับใช้แนวทางเฉพาะที่ได้ผลจริงกับส่วนปฏิบัติการของคุณในทุกที่

เรามีการดำเนินการที่รวดเร็วโดยบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจก่อนดำเนินแผนงานต่าง ๆ เราพร้อมปรับกระบวนการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นผ่านเจ้าหน้าที่ให้บริการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ ส่วนการผลิตไปจนถึงการบริหารจัดการใน
ระดับสูงที่สุดภายในองค์กรของคุณ บริษัท พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงรูปแบบการใช้งานและ
ระบบ ทางเทคนิคที่สอดคล้อง และการบริหาร จัดการโครงการที่เชื่อถือได้ คุณจึงสามารถ ติดตามการทำงานและประหยัดเวลา รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายได้พร้อม ๆ กัน

องค์กรดูแลทางด้านกลยุทธ์ของMarkem-Imaje จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความ สอดคล้องในการดำเนินงานทุกด้าน
สำหรับส่วนงานของคุณ รวมทั้งกับผู้จัดหา บรรจุภัณฑ์ของคุณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการ พัฒนาช่องทางพิเศษเพื่อดูแลความสัมพันธ์ในการดำเนินงานส่วนนี้ไว้ เราสามารถช่วยลด ปัญหาการทำงานใหม่และปัญหาคอขวดโดย
การติดต่อกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายโลจิสติสก์ ส่วนการผลิต และฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายขายและ ฝ่ายการตลาด หรือแม้แต่กับ OEM และผู้ ประสานงานภายนอกในส่นของภายนอก
องค์กร ความได้เปรียบด้านการแข่งขันนี้ทำให้ สามารถตรวจสอบการทำงานและลดการใช้
ทรัพยากรลงได้อย่างมาก ส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

Back to top