นวัตกรรมและคุณภาพ

นวัตกรรมและคุณภาพ

นวัตกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ Markem-Imaje ทุก ๆ วันทีมงาน R&E ของเราซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรกว่า 300 คน จะทำ การศึกษาความต้องการด้านงานพิมพ์ ของลูกค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
Markem-Imaje มีศูนย์เทคโนโลยีในหลาย
พื้นที่ทั่วโลก ทั้งใน ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สวีเดน อินเดีย สหราชอาณาจักรและเบลเยี่ยม ศูนย์ เทคโนโลยีทุกแห่งประกอบไปด้วยทีมวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรเหล่านี้พร้อมดูแลให้ ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 

Valence (ฝรั่งเศส) ทีมงานของเราใน Valence ประกอบไปด้วยนักเคมี วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกลเครื่องกลและ นักฟิสิกส์ที่มีหน้าที่พัฒนาและวางแผนร่วมกับฝ่ายการตลาดและการจัดหาเครื่องพิมพ์อิงค์

เจ็ตต่อเนื่องขนาดเล็ก เครื่องพิมพ์วาล์วเจ็ต ขนาดใหญ่ วัสดุสิ้นเปลืองและระบบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทีมงาน Valence มีความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอิงค์เจ็ตใหม่ ๆ ที่ เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท

Nottingham (สหราชอาณาจักร) มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการพิมพ์ด้วยความร้อน (TTO) และในด้าน เทคโนโลยี/สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ PC

Keene (สหรัฐฯ) มีความเชี่ยวชาญด้านระบบอิงค์เจ็ตเฉพาะด้าน และวัสดุสิ้นเปลืองและระบบเลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ Keene ดูแลทั้งในส่วนของเทคโนโลยีอิงค์เจ็ตแบบ

เหลวและแบบแข็ง (หลอมด้วยความร้อน) โดยระบบแข็งจะเป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้

งานบนกว่า ถือเป็นนวัตกรรมแห่งความ ภาคภูมิใจของ Markem-Imaje

Bangalore (อินเดีย) มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น ที่ใช้งานบน PC เช่น ระบบจัดการฉลากสินค้า ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและบริหารจัดการ

ระบบการพิมพ์ ทีมงาน SDCB ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการจำลองภาษาคำสั่งดำเนินการในเครื่องพิมพ์ของคู่แข่ง ศูนย์เทคโนโลยีที่ Bangalore ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ระดับ 3 (สถาบันพัฒนาซอร์ฟแวร์ - Carnegie Mellon) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

Schoten (เบลเยี่ยม) มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโมดูลการสื่อสารระบบ PC และซอฟต์แวร์ตรรกะทางธุรกิจ สำหรับรองรับกระบวนการในระดับองค์กรและ

งานที่ต้องมีการผสานรวมข้อมูล เช่น ระบบตรวจสอบอาหาร

 
Markem-Imaje พร้อมจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน
  • ISO 9001:2015*
  • ISO 14001:2015*
  • ได้มาตรฐานของ RoHS*
  • ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศ GS, UL, CSA, CE
 
* ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และพื้นที่ให้บริการ

การรับรองบางส่วน

 A few of our certificationsA few certifications

Back to top