ทรัพยากรบุคคลและ ตำแหน่งงาน

ทรัพยากรบุคคลและ ตำแหน่งงาน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันยาวนานของบริษัท ทำให้ ลูกค้าของเราให้การ
ยอมรับว่า Markem and Imaje เป็นแบรนด์ที่
เชื่อถือได้ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากพนักงาน
ของเราเชื่ออย่างแท้จริงว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับความไว้วางใจแล้วเท่านั้น ความมุ่งมั่นนี้คือสิ่งที่เราพร้อม
นำเสนอให้แก่ลูกค้าในแต่ละวันผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 
มีอะไรแตกต่างที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก Markem-Imaje
 

ดำเนินงานแบบบูรณาการ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมประสานการทำงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะบริษัทในระดับสากล

ความสำเร็จจากลูกค้า

บริษัทใส่ใจในความสำเร็จของลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์เมื่อ

ลูกค้าได้รับประโยชน์ไปด้วย

มาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูง เปิดกว้างและเชื่อถือได้

ความไว้วางใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความซื่อตรงและจริงใจ

คาดหวังผลที่น่าพอใจ

บริษัทกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้แก่ตนเองและแก่หน่วยงานของตน และพร้อม ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับบุคคล

บริษัทเข้าใจดีว่าทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบที่จะ

ได้รับการยกย่อง การสร้างแรงจูงใจและ แรง บันดาลใจ

 
พนักงาน 3,000 คน ครอบคลุมกว่า 40 สัญชาติใน 30 ประเทศของ Markem-Imaje ต่างตระหนักถึงปณิธานเหล่านี้ การผสมผสานจนเป็นหนึ่งเดียวของการแสดงออกและเน้นการตอบสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นของเราทั่วโลกนี้ เป็นตัว กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในการนำเสนอระบบการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า
 
สายงานทรัพยากรบุคคลของเรามีบทบาทสำคัญในการก้าวไปสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทตั้งไว้ รวมทั้งการพัฒนาแผนงานและการดำเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อตอกย้ำปณิธานและวัฒนธรรม ของ เรา บริษัทแสวงหาและคัดสรรบุคลากรที่มี ทัศนคติในการทำงานแบบสากล... บุคคลที่ พร้อมทำงานเป็นทีม บุคคลที่พร้อมยอมรับ แนวทางริเริ่มและรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งเปิดรับความคิดของผู้อื่น เราต้องการ บุคลากรที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อม ด้วยความปรารถนาจะปรับปรุงการดำเนินงาน
และมีความตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ และที่สำคัญที่สุดคือบริษัทต้องการบุคลากรที่มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระดับสูง
Back to top